کتاب داستان گویای آرزوی یک مرغ

۲۵,۰۰۰ تومان

قسمتی از کتاب داستان گویای آرزوی یک مرغ را می توانید رایگان ببیند.

«در مزرعه ی آفتاب مرغ کوچولویی بود که بقیه ی مرغ ها همیشه در مورد او و کارهایش صحبت می کردند. اسم آن مرغ پی پا بود. این بار داستان از جایی شروع شد که آقا معلّم توی کلاس گفت:مرغ ها هرگز نمی توانند در تاریکی چیزی ببینند.پیپا کوچولو خیلی نا امید و ناراحت شد.چون یکی از آروزهای او این بود که بتواند زیبایی آسمان شب را ببیند. او به دنبال راه چاره ای گشت تا این که کسی  را به یاد آورد که احتمال می داد شاید بتواند به او کمک کند. او بلافاصله بعد از مدرسه به لانه ی درختی آقای جغد رفت.»

خرید از طریق واتساپ