قصه صوتی تصویری خودم بلدم

قصه صوتی تصویری

هدف از قصه صوتی تصویری خودم بلدم:

هدف از این قصه صوتی تصویری آموزش استقلال به کودکان و تلاش کردن برای انجام کارهایی که به تنهایی از عهده آن بر می آیند.

متن قصه صوتی تصویری خودم بلدم:

موش موشَک توی باغچه بازی می کرد. خسته شد. یک گوشه نشست. این طرف و آن طرف را نگاه کرد. مورچه ریزه را دید. مورچه ریزه، یک

دانه ی برنج را به لانه می برد. دانه ی برنج از خودش بزرگ تر بود.

موش موشک دلَش سوخت و گفت: «بارَت سنگین است. می خواهی من برایت ببرم؟»

مورچه گفت: «نه، خودم می توانم.» و رفت.

از توی خاک باغچه، یک کرم کوچولو بیرون آمد. کرم کوچولو داشت یواش یواش خاک

باغچه را سوراخ می کرد. موش موشک به او گفت: «تو برو کنار، من زود خاک را برایت سوراخ می کنم.»

کرم کوچولو فوری گفت: «نه،نه،خودم بلدم.» و با سرعت رفت توی خاک.

موش موشک یک برگ را دید که داشت تکان می خورد. پشت برگ، یک پیله بود. پیله پاره شد. از توی آن، پروانه ی کوچولویی به زور سرش را بیرون آورد.

موش موشک دندان های تیزش را به هم زد و گفت: «بگذار من پیله ات را بجوَم تا زود بیایی بیرون.»

پروانه گفت: «نه،ممنونم! خودم باید این کار را بکنم.»

موش موشک گرسنه شد. به لانه برگشت. توی انبار رفت. یک گردو برداشت.

مامان موشه گفت: «می خواهی گردویت را برایت بشکنم؟»

موش موشک گفت: «نه مامان خودم بلدم.»

مامان موشه خندید و با مهربانی گفت: «معلوم است که دیگر بزرگ شده ای!»

شاید به این مطالب نیز علاقمند باشید:

قصه صوتی تصویری «رنگین کمان می آید»

مقاله «افزایش هوش کلامی کودک، درک مطلب و یادگیری با استفاده از کلمات جدید» از وبسایت آموزشی دوران طلایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوزده − شانزده =

خرید از طریق واتساپ